تفکراتمون خیلی با هم فاصله داره

علایق من باعث ناراحتیت میشه

 

+ تاريخ پنجشنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۴ساعت نويسنده ...